ظهور امام مهدی علیه السلام

و لَه اَسلَم منْ فِى السماواتِ و الْاَرضِ طَوعاً و كَرْهاً
قرآن: سوره آل عمران آیه 83
و هر آنكس كه در آسمانها و زمين است، از سر اشتياق يا كراهت تسليم فرمان او خواهند بود

بشارت به ظهور امام مهدى عليه السلام در تمامى كتب آسمانى قبل بوده، همه انبياء و اولياء، انتظار آن روز را می كشيده اند. ولى غيبت آن امام همام، چه زمان پايان يافته و خداى بزرگ به ظهور آن حضرت اذن خواهد داد، هيچكس جز خدا نمى داند. اين مطلب در بخش “امام مهدی علیه السلام در قرآن” بيان شد
بهمين جهت، هر كسى براى ظهور آن حضرت وقت معينى را اعلان كند، دروغ می گويد
ظهور آنحضرت از نظر نامعلوم بودن وقت آن شبيه به قيامت می باشد. مراجعه كنيد به تفسير اهل بيت از سوره اعراف آیه 187

امام مهدى عليه السلام در توقيعى فرمودند
اَما ظُهور الْفَرَجِ فَاِنَّه اِلَى اللَّهِ و كَذِب الْوقّاتونَ
امر ظهور به دست خداست و آنانكه براى ظهور وقت معين مى كنند دروغ مى گويند
كمال الدين (شيخ صدوق) صفحه 484 حدیث 4

البتّه پايان يافتن غيبت امام عليه السلام – كه عصر مشكلات شيعه است – و وقت ظهور آن حضرت، بى ارتباط با دعا و تقاضاى مردم نيست. زيرا خداى متعال با دعا و ضجه و ناله بنى اسرائيل، از چهارصد سال عذاب آنان، صد و هفتاد سالِ باقيمانده را بخشيد و با نبوت حضرت موسى، آنان را از شر فرعون نجات بخشيد. لذا امام صادق عليه السلام براى تعجيل ظهور، مسلمانها را به دعا و ناله به درگاه خدا، همانند بنى اسرائيل توصيه می فرمايند. منبع: تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 154 حدیث 49

ظهور امام زمان عليه السلام از مكه، از مسجد الحرام و از كنار خانه كعبه، در محلّ حجر الاسود ، در حالی انجام ميشود كه ياران سيصد و سيزده گانه آن حضرت در آن مكان حاضر هستند. منبع: بحار الانوار جلد 52 صفحه 307 حدیث 81
جبرئيل امين در لحظه ظهور، بر بام خانه كعبه رفته، با فريادى كه همه مردم عالم میشنوند و مفهوم آنرا میفهمند، ظهور آن حضرت را اعلان مینمايد. مؤمنين از هر گوشه عالم به بيعت با آن حضرت و ياورى او میشتابند. مراجعه كنيد به روايات ذيل سوره بقره آیه 148 : اَينَما تَكُونُوا يأْتِ بِكُم اللَّه جميعاً
حضرت عيسى عليه السلام از آسمان فرود آمده با آن حضرت بيعت نموده، در سپاه ايشان قرار میگيرد و در نماز به ايشان اقتدا مى كند. مراجعه كنيد به روايات ذيل سوره شعراء آیه 4 : اِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ علَيهِم منَ السماءِ
آيةً فَظَلَّت اَعناقُهم لَها خاضِعينمنتخب الاثر فصل 7 باب 8
عده اى از مؤمنين قبل كه مشتاق ياورى آن حضرت بوده و در گذشته اند، زنده شده (رجعت) ،به يارى امام خويش میشتابند. و آن هنگام كه ياوران آنحضرت به ده هزار نفر رسيد، آن حضرت قيام
نموده، كمال الدين صفحه 378 حدیث 2
مکه را فتح و به مدينه میرود و از آنجا به كوفه رفته، در آنجا استقرار ميابد و كوفه را پايتخت حكومت جهانى خويش قرار میدهد و از آنجا لشگر خويش را به جهات گوناگون عالم ارسال مى كند. الغيبة (شيخ طوسى) صفحه 275 كامل الزيارت صفحه 26 حدیث 11
از ويژگيهاى امام زمان عليه السلام آنست كه لشگر آن حضرت در هيچ جبهه اى شكست نخورده همواره پيروز و سرفراز است. زيرا اكثر مردم در برابر لشگر آن حضرت تسليم میشوند. چرا كه با ديدن معجزات و نشانه هاى
الهى آنحضرت، منطق و كلام دلرباى او، اخلاق و انسانيت و معنويت او و يارانش، ديگر جائى براى انكار نمى ماند
بحار الانوار جلد 51 صفحه 59 حدیث 56 از امام صادق علیه السلام و صفحه 218 حدیث 6 از امام باقر علیه السلام
اندك مقاومتى كه از سوى بعضى مخالفين اسلام، چون يهود و برخى مخالفين متعصب اهل بيت انجام میىشود نيز به سادگى درهم شكسته میشود. لذا شرق و غرب عالم براى آن حضرت در عرض هشت ماه فتح میگردد. مراجعه كنيد به تفسير اهل بيت عليهم السلام از آيه 83 آل عمران كه در صدر اين درس نقل شد
بحار الانوار جلد 52 صفحه 361 حدیث129 از امام صادق علیه السلام

در اين جنگ و فتوحات، علاوه بر يارانى كه روز به روز بر مقدارشان افزوده میشود، ملائكه آسمانى در خدمت آن حضرتند. نيروها و عوامل طبيعت به فرمان آن حضرت مى باشند. ترس و رعب شدیدی همه اركان سپاه دشمن را فرا گرفته، آنها را از هر اقدامى مانع میگردد
بحار الانوار جلد 52 صفحه 312 حدیث 5 از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و صفحه 388 حدیث 206 و صفحه 327 حدیث 43 از امام باقر علیه السلام و صفحه 324 حدیث 36 و صفحه 356 حدیث 119 از امام صادق علیه السلام

امام مهدى عليه السلام در اين نبردها، با ظالمين و طواغيت درگير میشود و حق مظلومان را از آنها ستانده، انتقام ظلمهاى آنها را میگيرد. كفار و مشركين اگر بر كفر خويش پافشارى كنند كشته مى شوند. دشمنان اهل بيت سركوب میگردند، عوامل فساد و انحراف و شياطين انسى و جنّى به جزاى خويش میرسند. بحار الانوار جلد 52 صفحه 373 حدیث 167 از امام صادق علیه السلام. گردنکشان و سركشان و منكران به قتل مى رسند و سرتاسر زمين، در سايه فرهنگ الهى تشيع، به رهبرى امام زمان عليه السلام قرار میگيرد

خداوند بزرگ، تحقّق آن دوران را زودتر و آسانتر گرداند