كانال

چرا به امام زمان علیه السلام، صاحب الامر گفته می‌شود؟

امام زمان عجل الله تعالی فرجه، «صاحب الامر» ناميده شده است، چرا که او پيشوای بر حقی است که خداوند اطاعت او را بر همه بندگان واجب ساخته است؛

از جمله در قرآن می‌فرمايد:
«هان ای ايمان آورندگان! خدا و پيامبر و صاحبان امر را اطاعت کنيد».
«يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منکم.»
سوره نساء، آيه ٥٩.

روايات معتبر و صحيح صراحت دارند که «اولی الامر» در آيه شريفه، امامان نور و از خاندان پيامبرند که نخستين آنها علی عليه السلام و آخرينشان حضرت مهدی عليه السلام است.

www.SahebolAmr.com
@SahebolAmr

——