یاران امام مهدی علیه السلام

فَسوف يأتِى اللَّه بِقَومٍ يحِبهم و يحِبونَه اَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنينَ اَعِزَّةٍ علَى الْكافِرينَ يجاهِدونَ فى سبيلِ اللّهِ و لا يخافُونَ لَومةَ لائِمٍ
قرآن: سوره مائده آیه 54
پس به زودى خداوند گروهى را مى آورد كه آنان را دوست داشته، ايشان نيز دوستدار خدايند در برابر مؤمنين سرافكنده و بر كافران سرفرازند، در راه خدا جهاد نموده و از ملامت هيچ سرزنش كننده اى نمى هراسند

ياران خاص امام زمان حضرت مهدى عليه السلامز در آغاز به تعداد جنگاوران جنگ بدر، سيصد وسيزده نفر بوده تدريجاً بر عهده آنها افزوده میگردد تا آنجا كه به ده هزار نفر مى رسد. اين افراد، از مقامى بس بلند برخوردار هستند كه حتى انبياء و اولياء الهى نيز خواستار آن بوده اند كه از ياران حضرت بقية اللَّه به شمار آيند
کمال الدین جلد 2 صفحه 654 حدیث 2 از امام صادق علیه السلام
بحارالانوار جلد 52 صفحه 323 حدیث 33 از امام سجاد علیه السلام
در بخش “طول عمر امام مهدی علیه السلام” گفتيم كه امام صادق عليه السلام، آرزومند خدمتگزارى بارگاه آنحضرت بوده، میفرموده اند: لَو اَدركْتُه لَخَدمتُه ايام حيوتى
الغيبة (نعمانى) صفحه 245 حدیث 46
اگر من ايام مهدى را درك كنم، تمام ايام عمرم را در خدمت او میگذرانم

در دعاهائى كه ما را به خواندن آن امر كرده اند، مكرراً اين مقام، از خداوند متعال درخواست شده است، آنجا كه می گوئيم

اللّهم اجعلْنى مِن اَنصارِه و اَعوانِه و الذّابينَ عنه و الْمسارِعينَ اليه فى قَضاءِ حوائجِه و الْممتَثِلينَ لِأَوامِرِه و الُْمحامينَ عنه و السابِقينَ اِلى اِرادتِه والْمستَشْهدين بينَ يديه
خدايا مرا از ياران و امداد دهندگان مهدى و مدافعان او، آنانكه در انجام نيازهاى او میشتابند و فرمانهاى او را اطاعت میكنند واز او حمايت نموده، در تحقق خواست او سبقت م یگيرند و در پيشاپيش او به شهادت میرسند، قرار ده
مفاتيح الجنان – دعاى عهد

ولى اين مقام بلند، در پرتو چه صفات و كمالاتى نصيب ياران آنحضرت گرديده است ؟؟؟
چه نيكو است كه با آگاهى از ويژگيها و صفات آنان و تلاش در جهت اكتساب آن صفات، بكوشيم تا به عنايت خداوند متعال در صف ياران آن حضرت قرار گيريم

اندكى از صفات ياران حضرت بقية اللَّه ارواحناه فداه آنگونه كه از روايات برمى آيد به قرار زير است
عبادت و پارسائى: ياران حضرت مهدى عليه السلام، بندگان واقعى خداوند متعال بوده، اهل عبادت و تقوى باشند
امام صادق عليه السلام در توصيف آنان میفرمايند
آنان مردانى شب زنده دار هستند كه شب را به عبادت گذرانيده، به هنگام نماز، زمزمه اى چون صداى زنبور عسل دارند. بحار الانوار جلد 52 صفحه 308 حدیث 82
ولى از آنجهت كه معمولا دو صفت “تلاش” و “شب زنده داری” کمتر در یک فرد گرد می آید در روایت دیگری از آنحضرت اینگونه آمده است
سجده بر پيشانى آنها اثر گذارده، آنان شيران روز و نيايشگران شب اند
بحار الانوار جلد 52 صفحه 386 حدیث 202

قدرت و تلاش: اصحاب امام زمان عليه السلام جوان بوده ،سالخورده در ميان آنها جز اندكى يافت نمى شود.اميرالمومنين عليه السلام فرمودند
اصحاب مهدى جوان بوده سالخورده در ميان آنها نيست، مگر به مقدار سرمه در چشم و نمك در غذا. الغيبة (شيخ طوسى) صفحه 476 حدیث 501
جوان بودن، رمز توانائى و تلاش و بی باكى و جهادگرى آنها است. زيرا آنان وظائف سنگينى بر عهده دارند كه جز با قدرت و شجاعت و خستگى ناپذيرى، انجام شدنى نيست
امام صادق عليه السلام فرمودند
هريك از آنان قدرت چهل مرد را داراست. آنها دلهائى استوارتر از پاره هاى آهن دارند. تا به آنجا كه اگراز برابركوههاى آهنين بگذرند، آنرا ريشه كن میكنند. شمشيرها را غلاف نمى كنند تا آنزمان كه خداخشنود گردد. کمال الدین جلد 2 صفحه 673 حدیث 26

در روايت ديگرى از آنحضرت میخوانيم
اگر مأموريت سركوب شهرى را داشته باشند، آنراويران ساخته، (در سرعت عمل) همچون عقابِ نشسته بر اسب میباشند. بحار الانوار جلد 52 صفحه 308 حدیث 82

ايمان وبصيرت: ياران امام زمان عليه السلام از ايمانى قوى، همراه با علم و بصيرت بهره مند مى باشند. آنان خدا را به حقيقت معرفت میشناسند و هرگز شبهه اى درباره خداوند در قلب آنان راه نمى يابد. آنها كسانى هستند كه معارف خويش را صرفاً از كتاب خدا و روايات معصومين گرفته، به هيچ منبع و مأخذ ديگرى در كسب علم مراجعه نمیكنند. بحار الانوار جلد 52 صفحه 308 حدیث 82
در روايات بسيارى ياران آن حضرت اينگونه وصف شده اند
امیر المومنین علی علیه السلام: رجالٌ عرَفُوا اللّه حقَّ معرِفَتِهكشف الغُمة (اِربِلى) جلد 3 صفحه 268
آنان فقيه در دين بوده، از علمى ژرف برخوردار مى باشند. حضرت صادق عليه السلام وصف آنان فرمود: مؤمنينى كه خدا مهدى را در ميان آنها به پا مى دارد، افرادى برگزيده و شايسته قضاوت وحكومت بوده و فقيه در دين میباشند. دلائل الامامة(طبرى) صفحه 310
موضوع فوق در کتاب اصول کافی جلد 1 صفحه 429 حدیث83 از حضرت باقر علیه السلام در تفسیر آیه 157 سوره اعراف آمده. و يحِلُّ لَهم الطَّيباتِ و يحِرِّم علَيهِم الْخَبائِثِ

دلبستگى و فرمانبردارى: عشق و علاقه به حضرت مهدى عليه السلام قلب ياران آن حضرت را فرا گرفته، همچون كنيزى در برابر ارباب خويش، فرمانبردار آن حضرت بوده، تسليم فرامين او می باشند و در هيچ شرايطى، يارى آن حضرت را رها نمیكنند
امام صادق عليه السلام فرمودند
ياران مهدى دستهاى خود را بر زين مركب امام میكشند تا به آن تبرك جويند به دور آن حضرت حلقه میزنند و در جنگها، جسم و جان خويش را سپر بلاى او میكنند و هر آنچه كه آن حضرت از آنان بخواهد را انجام مى دهند. بحار الانوارر جلد 52 صفحه 308 حدیث 82

پايان بخشِ اين بحث، رهنمودى از امام ششم حضرت صادق عليه السلام در صفات ياران آن حضرت مى باشد
من سرَّ اَنْ يكونَ مِن اصحابِ الْقائمِ فَلْينتَظِرْ ولْيعملْ بِالْورعِ و محاسِنِ الْاَخلاقِ و هو منتَظِرٌ
كسى كه مى خواهد از ياران مهدى گردد پس بايد انتظار ظهور او را كشد و به پاكدامنى و اخلاق نيك عمل كند ، درحاليكه منتظر ظهور آن حضرت است
الغيبة ( نعمانى ) صفحه 200 حدیث 16

چه نيكو است كه اين درس را با دعائى از حضرت رضا عليه السلام پايان داده، اينگونه از خداوند متعال تقاضا كنيم
اَللَّهم…اجعلنا مِمن تَنْتَصِرُ به لِدينِك و تُعِزُّ به نَصرَ وليك ولا تَستَبدِلْ بِنا غَيرَنا
خدايا ….ما را از كسانى قرار ده كه دينت را توسط آنها يارى میدهى و يارى وليت را بوسيله آنها بزرگ میگردانى و ديگران را در اين مقام، جايگزين ما مگردان
مفاتيح الجنان ، دعاى صبح جمعه