وظایف ما درباره امام مهدی علیه السلام

يا اَيها الَّذينَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّه و كُونُوا مع الصادِقين
قرآن: توبه / 119
اى افراد با ايمان، تقوى پيشه كرده با راستگويان همراه باشيد

هر مسلمان، به ويژه ما مسلمانهاى اين دوران، نسبت به امام عصر حضرت مهدى عليه السلام تكاليف فراوانى داشته، آنحضرت حقوق فراوانى بر ما دارند و حس سپاسگزارى كه فطرى هر انسانى، است
ايجاب میكند نسبت به انجام آنها كوشا باشيم. اين وظايف آنقدر زيادند كه تعدادى از دانشمندان،
كتابها يا فصولى از كتابها را به آن اختصاص داده، تعداد آنها را به هشتاد وظيفه رسانيد هاند.
{ . { – مكيال المكارم (ميرزا محمد تقى موسوى اصفهانى) جلد 2 فصل 8
ذيلاً با اندكى از اين وظائف آشنا مى گرديم:
1 – محبت: چنانچه در مبحث امامت ملاحظه نموديد، قرآن كريم، محبت و علاقمندى به اهل بيت
پيامبر اكرم (قُربى) : را بر هر مسلمانى واجب دانسته است. يقيناً در عصر حاضر، در بين بستگان
نزديك رسول{ – قرآن: شورى / 23 : قُلْ لا اَسئلُكُم علَيه اَجراً اِلاَّ الْمودةَ فى الْقربى. }
خدا صل الله عليه و آله شخصيتى چون امام زمان عليه السلام وجود ندارد كه از هر كس ديگر به آن
حضرت نزديكتر بوده، در عصر حاضر، برترين فرزندان آن حضرت م ىباشد. لذا محبت آن بزرگوار
بر همه مسلمانها واجب و لازم است.
محبت اهل بيت : اگر چه اساساً موهبتى الهى است . ولى با كثرت ارتباط و مراجعه به آن بزرگواران،{
– تُحف العقول (ابن شعبه) / 313 از امام صادق عليه السلام . }
افزونتر م ىگردد. پس م ىتوان با مطالعه كتب درباره آن حضرت، شناخت كرامات و مهربانيهاى آن
حضرت در رسيدگى به شيعيان، توسل و مراجعه به آن حضرت و … محبت خويش را به آن حضرت –
به اذن خدا – افزايش داد.
2 – دعا: هر كس به امام زمان عليه السلام علاقمند باشد، قطعاً هجران و دورى آن بزرگوار در ايام
غيبت را نپسنديده، با دعاى بر ظهورشان، خواهان حضور ايشان است. لذا خود آن حضرت در توقيعى
اينگونه امر فرموده اند:
واَكْثِرُوا الدعاء بِتَعجيلِ الْفَرَج فَانّ ذلك فَرجكم.
براى تعجيل در ظهور، زياد دعا كنيد كه در اين دعا، گشايش كار شما خواهد بود.
{ . { – كمال الدين (شيخ صدوق) / 485 ح 4
3 – انتظار: بزرگترين عمل و والاترين عبادتى كه براى ما در اين زمان امكانپذير است، انتظار ظهور
آن امام همام م ىباشد. زيرا، در روايات فراوانى، انتظار، بالاترين عبادت، جهاد و عمل معرفى شده
است. رسول خدا صل الله عليه و آله فرمودند:
اَفْضَلُ اَعمالِ اُمتى اِنتظار الْفَرَج.
برترين اعمالى كه امت من انجام م ىدهند، انتظار ظهور مهدى است.
31
{ . { – بحار الانوار 52 باب 22 ح 2 و 7 و 11 و 21 و 33 و 65
در برخى از روايات، مقام منتظر به مقام جنگاوران جنگ بدر تشبيه شده چنين كسى همانند آنان كه
{ . در{ – بحار الانوار 52 باب ح 18 و 24
خيمه گاه امام بسر برده با دشمنان آن حضرت م ىجنگند، معرفى شده است.
{ . { – بحار الانوار 52 باب 22 ح 14 و 15 و 16 و 30 و 50 و 53 و 55 و 56 و 57 و 69
اما انتظار چيست كه چنين مقام بلندى براى آن در نظر گرفته شده است انتظار چيزى جز بى صبرى براى برپائى حق و رسيدن دولت شكوهمند آن بزرگ و ناشكيبائى در ديدار آن عزيز
مگر نه اينست كه به اطراف  نمى باشد. آيا اتفاق افتاده است كه شما منتظر قدوم دوستى باشيد
و خلاصه اينكه ¾ مى نگريد، به ساعت خود پى در پى نگاه مى كنيد، صلوات و لعن فرستاده، نذر م ىكنيد
قرار نداريد. اين همان انتظار است. انسان براى ظهور امام غائب عليه السلام بايد اينگونه باشد.
بديهى است چنين انتظارى، ثمره معرفت و بصيرت به مقام آن حضرت و برنام ههاى الهى او بوده،
نتيجه محبت انسان نيز هست. اينگونه انتظار، اثرى جز دعا، ثمرى جز خودسازى، و بازتابى جز آمادگى
نخواهد داشت.
4 – ارتباط: از وظائف هر شيعه اينست كه به امام خويش معتقد بوده، به ياد او باشد، به محضر او در
حج و غير آن مشرّف شده، از محضر او فيض ببرد و خلاصه اينكه در غيبت و حضور، ارتباط خويش را
با پيشواى الهى زمان، حفظ نمايد. قرآن به اين حقيقت اينگونه اشاره م ىفرمايد:
يا اَيها الّذين آمنوا اصبِرُوا و صابِرُوا و رابِطُوا و اتَّقُوا اللَّه لَعلّكم تُفلِحون.
اى افراد مؤمن، صبر نموده، مقاومت كنيد و با يكديگر ارتباط برقرار نموده، تقوى پيشه سازيد تا
شايد رستگار شويد.
{ . { – قرآن: آل عمران / 200
حضرت باقر عليه السلام آيه فوق را اينگونه تفسير فرمودند:
بر انجام واجبات صبر پيشه ساخته، در برابر دشمن شكيبا بوده، با امامى كه انتظار ظهورش را «
». ميكشيد ارتباط برقرار نمائيد
{ . 334 ح 2 و 3 و 12 / { – تفسير برهان (سيد هاشم بحرانى) 1
غيبت امام زمان عليه السلام هرگز مانعى براى اين ارتباط نيست. زيرا غيبت، حداكثر مانع فيض حضور
بوده، هرگز از ارتباط معنوى و قلبى مانع نميگردد.
روش عملى اينكار اينست كه انسان در مشكلات خويش – كه زندگانى هيچ انسانى از آن خالى نيست –
چه مشكلات اعتقادى يا اخلاقى، مادى يا معنوى، فردى يا اجتماعى، درسى يا خانوادگى و …، به جانب آن
امام مهربان، متوسل گردد، مشكلات خود را عرضه، و از آن حضرت، راه خروج از آن مشكل را بطلبد.
در » اللّهم كن لوليك « برخى از ادعيه و زياراتى كه ما را به خواندن آنها امر نمود هاند، همچون دعاى
نمازهاى يوميه، دعاى عهد در هر صبح، زيارت آل يس در هر هفته و … را مرتباً تلاوت كندو به اين
ترتيب ارتباط خويش را با امام زمان عليه السلام برقرار سازد.
خداوند متعال شما را به وظيفه شناسى در برابر آن حضرت موفقتر گرداند و دعاى خير امام زمان
عليه السلام را بدرقه راهتان قرار دهد.

telegram-channel

به کانال صاحب الامر در تلگرام بپیوندید