حکومت امام مهدی علیه السلام

اِعلَموا اَنَّ اللَّه يحيِى الْاَرض بعد موتِها
قرآن: سوره حديد آیه 17
بدانيد كه خدا زمين را پس از مرگش زنده خواهد كرد

با قيام حضرت مهدى عليه السلام و جنگ و جهاد چند ماهه آن حضرت عليه دشمنان، سرانجام مشركين، گردنكشان، ستمگران، مخالفين، افراد فاسد و منحرف، همه و همه نابود شده، كل زمين، تسليم فرمان خدا و در تحت حاكميت آن حضرت قرار خواهد گرفت
قرآن، اهداف اصلى حكومت آن حضرت را اينگونه ترسيم فرموده است
وعد اللَّه الَّذينَ آمنُوا مِنْكُم و عمِلُوا الصالِحاتِ لَيستَخْلِفَنَّهم فِى الْاَرضِ كَما استَخْلَف الَّذينَ مِنْ قَبلِهِم و لَُيمكِّنَنَّ لَهم دينَهم الَّذِى ارتَضى لَهم و لَيبدلَنَّهم مِن بعدِ خَوفِهِم اَمناً يعبدونَنى لا يشرِكُونَ بى شَيئاً
خداوند به افراد مؤمن و نيكوكار شما وعده داده است كه آنها را همچون پيشينيان به خلافت در زمين رسانيده، دينى كه به آن دين براى آنان خشنود است را قدرت داده، ترس آنان را به امنيت تبديل كند. همه مرا میپرستند و به من شرك نخواهند آورد. قرآن: سوره نور آیه 55
:بنا بر آيه فوق، اهداف حكومت آن حضرت، چهار نكته زير میباشد
تشكيل دولت جهانى: دولت امام زمان دولتى جهانى است، يعنى پنج قاره جهان، تبديل به يك كشور شده، مرزها برچيده م ىشود، دولتها از بين رفته اختلافات و جنگها خاتمه يافته، كل انسانها يك ملت گرديده، بر كل جهان يك دولت و يك حاكميت حكمفرما خواهد بود
حاكميت اسلام و تشيع: قانون آن دولت جهانى و فرهنگ حاكم بر جهان آنعصر، اسلام خواهد بود، آنهم اسلامی که “خدا به آن خشنود است” كه همان اسلام روز غدير، يعنى اسلام حاوى امامت و اسلام شيعى است. آيه سوم سوره مائده (آيه اكمال دين) كه در روز غدير نازل شده، بيانگر اين حقيقت است که “اسلام معتقد به ولايت و غدير، يعنى همان تشيع است، زيرا خداوند فرموده
اَلْيوم اَكْملْت لَكُم دِينَكُم واَتْممت علَيكُم نِعمتى و رضيت لَكُم الاِْسلام ديناً

در آن زمان، اسلام بر همه اديان غلبه يافته، حاكميت اسلام بر همه دنيا ظاهر خواهد گرديد. قرآن اين واقعيت را در آيه زير نيز يادآور شده است
هو الَّذى اَرسلَ رسولَه بِالْهدى و دينِ الْحقِّ لِيظْهِرَه علَى الدينِ كُلِّهِ و لَو كَرِه الْمشرِكُونَ
قرآن: سوره توبه آیه 33، سوره صف آیه 9 و سوره فتح آیه 28 به لفظ مشابه
او كسى است كه پيامبرش را با هدايت و دين حق فرستاد تا آن دين را بر همه ديگر اديان غلبه دهد، هر چند كه مشركان از آن ناخشنود باشند

آن حضرت، منافقان و دشمنان اهل بيت را نابود میكند، تمامى بدعتهائى كه در اسلام وارد شده همه را از بين برده، بحار الانوار جلد 52 صفحه 376 حدیث 177
احكام و سنَنى كه فراموش گرديده است را برقرار ساخته، اسلام را تجديد بنا میکند و براى اولين بار، حكومت الهى در همه ابعاد آن در سراسر عالم اجرا می شود. الارشاد (شیخ مفید) صفحه 364 بحار الانوار جلد 52 صفحه 352 حدیث 108
  برقرارى عدالت و امنيت: از برترين اهداف حكومت آن حضرت، برقرارى عدالت و از بين بردن ظلم و جور در همه اشكال و انواع آن میباشد. در جامعه اى كه ظلم نباشد امنيت خواهد بود، فراوانى و ثروت ايجاد خواهد شد. از ويژگيهاى حكومت امام مهدى عليه السلام اينست كه آن حضرت در اختلافات بين افراد، به باطن آنها واز طريق علم الهى حكم كرده، از طريق ظاهر و شاهد و بينه اقدام نمى كند. از اينجهت نحوه قضاوت آن حضرت، به قضاوت حضرت داود عليه السلام شباهت دارد. كافى (شيخ كلينى) جلد 1 صفحه 397 حدیث 1
از بين رفتن شرك: بندگى خدا و سر به آستان هيچكس جز خدا نسائيدن كه هدف آفرينش است، در عصر حكومت امام زمان عليه السلام در تمامى جهان تحقق مى يابد. زيرا آن حضرت، سخت ترين مبارزه را با كفار و مشركين نموده، شرك و چندگانه پرستى را تحت هر عنوانى كه باشد از بين میبرد. بنابراين در آنزمان در كل جهان، فقط خدا پرستش میشود
قرآن اين ويژگى حكومت آن حضرت را اينگونه بيان مى كند
اَلَّذينَ اِن مكَّنّاهم فِى الْاَرضِ اَقاموا الصلوةَ و آتَوا الزَّكوةَ و اَمرُوا بِالْمعرُوفِ و نَهوا عنِ الْمنْكَرِ
قرآن: سوره حج آیه 41
آنها كسانى هستند كه چون آنها را در زمين به قدرت برسانيم، نماز را برپاداشته، زكات را مى پردازند و امر به معروف و نهى از منكر می نمايند

واقعاً كه زندگى كردن در چنان زمانى چه نيكو و چه دلپذير است. خدايا ظهور امام زمان عليه السلام را نزديكتر بفرما