حقوق امام مهدی علیه السلام برما

اَنِ اشْكُرْ لى و لِوالديك
قرآن: سوره لقمان آیه 14
سپاسگزار من و پدر و مادرت باش

امام مهدى عليه السلام، از ابعاد گوناگون، حقوق فراوانى بر ما دارند كه توجه به آنها، ما را در انجام وظائف و تكاليف خويش نسبت به آن حضرت موفقتر م ىنمايد. اندكى از اين حقوق، ذيلاً بررسى مى گردد
اول: حق هدايت و تعليم: هدايت خدا به بشر، توسط انبياء و ائمه رسيده، هادى و معلم الهى در زمان ما حضرت مهدى عليه السلام هستند. لذا هر حقى كه يك معلّم بر شاگرد خويش دارد، و هر حقى كه يك هدايتگر بر هدايت شده دارد، امام عصر – ارواحنا فداه – بر همه مؤمنين در اين زمان دارا مى باشند

دوم: حق پدرى و مادرى:
گرچه والدين داراى حق بزرگى بر فرزندان خويش هستند، ولى والدين حقيقى در هر زمان، امام و پيشواى الهى در آن زمان است. لذا پيامبر اكرم صلی الله عليه و آله ، خود و امير المؤمنين عليه السلام را بعنوان دو پدر براى اين امت معرفى فرمودند. المفردات (راغب)، ذيل لغت “اب”ء
دلسوزى امام زمان عليه السلام و رسيدگى آن حضرت به حال امت خويش، و محبت و دلبستگى ايشان به محبين و پيروان، به يقين از محبتى كه هر كس ازپدر و مادر خويش میبيند بالاتر است. لذا در روايتى، حضرت رضا عليه السلام امام را اينگونه معرفى فرمودند

اَلْاِمام الْاَنيس الرّفيقُ و الْوالِد الشَّفيقُ و الْاَخُ الشَّقيقُ و الْاُم الْبرّةُ بِالْولَد الصغير
امام دوست همراه و پدر دلسوز و برادر مهربان و مادر نيكوكار نسبت به فرزند كوچك خويش است
اصول کافی جلد 1 صفحه 200 حدیث 1

سه: حق خلافت و سلطنت: خليفه و حاكمى كه از جانب خدا باشد، حقوق فراوانى بر مردم دارد. حجتهاى الهى، خليفه و حاكم زمان خويش میباشند و امروز، امام زمان عليه السلام از جانب خداوند، خليفه و سلطان اين دوران بوده، ما رعيت آن حضرت مى باشيم. لذا هر حقى كه حاكم بر رعيت و سلطان بر مردم دارد، حضرت مهدى عليه السلام از همه آن حقوق بر ما برخوردار میباشند

اكنون كه مشخص شد، امام مهدى عليه السلام راهنما و معلم، پدر و مادر دلسوز، خليفه و سلطان عصر ما است، پس در قبال هر يك از اين شئون، وظايف فراوانى نسبت به آن بزرگوار بر ما بار مى شود كه انجام آنها لازم و ضرورى است. بدين جهت در دعاى ندبه، از خداى متعال تقاضا مى كنيم

و اَعِنّا على تأدِ  يةِ حقُوقِه اِلَيه
خدا يا ما را بر پرداخت كامل حقهائى كه آن حضرت بر ما دارند، يارى ده
مفاتيح الجنان، اواخر دعاى ندبه

———

telegram-channel

به کانال صاحب الامر در تلگرام بپیوندید